Gerontopsychiatrická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS SLS

predsedníčka:

 
MUDr. Mária Králová, CSc.
 
Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava Staré Mesto, tel. 02 57290 385, maria.kralova@sm.unb.sk

čestná predsedníčka:

MUDr. Izabela Mátéffy
tel. 0918 379 651, izabelam@gmx.net
 

podpredsedníčka:

 
MUDr. Elena Žigová  

Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica PP Pezinok, tel.: 033 6482 225, 0911 505 242, e-mail: zigova@pnpp.sk


 

vedecký sekretár:

 
MUDr. Matúš Martinka
 
Psychiatrická ambulancia Pro Care Central, Bratislava

 

členovia:

 
MUDr. Jana Polyáková
 
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinok, polyakova@pnpp.sk, tel. 033 6482 349, 0911 505 720 
 
MUDr. Beata Mészáros Hideghéty
Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava Staré Mesto
 
   

dozorná rada:

 
MUDr. Soňa Belanská - predsedníčka
 
1. Psychiatrická ambulancia, Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava, 02/57887251, 0905 285 362
e-mail: sonabelanska@gmail.com
 
MUDr. Zuzana Nerádová
Psychiatrická ambulancia NERÁDOVÁ s.r.o., ZS Stupava, 900 31 Stupava
 

Voľby

Výsledky korešpondenčných volieb do výboru a do dozornej rady Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS na štvorročné funkčné obdobie - od 1.5.2022 – do 30.4.2026. Prvé zasadnutie novozvoleného výboru a DR Sekcie je plánované počas XV. Slovenského psychiatrického zjazdu.

 

Akcie

 

Gerontopsychiatrická konferencia 2016

1.12.2016, Austria Trend Hotel Bratislava

Hlavná téma  podujatia: MCI (Mild Cognitive Impairment – Ľahká kognitívna porucha).

Hlavný organizátor podujatia: Gerontopsychiatrická sekcia SPsS SLS.

Registrácia otvorená od 15.9.2016.

Kontaktná osoba: MUDr. Mária Králová, CSc., vedecký sekretár Gerontopsychiatrickej Sekcie SPsS SLS, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava, maria.kralova@sm.unb.sk

Komunikácia, lobing a organizácia: Berlina, s.r.o., Dr. Šutovská, gerontopsychiatria@berlina.sk, +421 915 728 903

1. informácia na stiahnutie tu.


Predsedovia Gerontopsychiatrickej sekcie

2005 – 2015    MUDr. Elena Žigová

2015 – 2018    MUDr. Izabela Mátéffy

od 4.4.2018    MUDr. Mária Králová, CSc.


posledné voľby: 5/2022