Členovia výboru a dozornej rady Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
dagmar.breznoscakova@upjs.sk


podpredseda:

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

vedecký sekretár:

MUDr. Mária Králová, CSc.

Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
maria.kralova@sm.unb.sk


členovia:

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
MUDr. Marek Zelman

dozorná rada:

MUDr. Vanda Valkučáková - predseda
MUDr. Mária Matisová - člen
MUDr. Beáta Korbová - člen

Predsedovia sekcie

2007 – 2013 MUDr. Eva Pálová, PhD.

od 03/2013   MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.


Akcie

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 18.-20.10.2018, Grandhotel Starý Smokovec - zborník abstraktov

XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 23. - 25. 11. 2017, Smolenický zámok

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 25.11.-27.11.2016, Veľká Domaša, hotel Zelená lagúna

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 23.-25.11.2017, Smolenice, Smolenický zámok


posledné voľby - október 2022