Psychofarmakologická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
dagmar.breznoscakova@upjs.sk


vedecký sekretár:

prof. MUDr. Ján Pečeňák CSc.

Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
jan.pecenak@sm.unb.sk


členovia:

MUDr. Peter Korcsog
MUDr. Ján Dúžek
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

dozorná rada:

MUDr. Mária Matisová - predseda
MUDr. Eduard Višňovský - člen
MUDr. Marek Zelman - člen

Predsedovia sekcie

2007 – 2013 MUDr. Eva Pálová, PhD.

od 03/2013   MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.


Akcie

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 18.-20.10.2018, Grandhotel Starý Smokovec - zborník abstraktov

XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 23. - 25. 11. 2017, Smolenický zámok

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 25.11.-27.11.2016, Veľká Domaša, hotel Zelená lagúna

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 23.-25.11.2017, Smolenice, Smolenický zámok


posledné voľby - november 2017

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie