Psychoterapeutická sekcia

Výsledky volieb členov výboru Psychoterapeutickej sekcie SPsS SLS

predseda

MUDr. Zuzana Janíková (e-mail: zjanikova11@gmail.com)

Liptovská Nemocnica s poliklinikou, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš

 

členovia výboru

MUDr. Ludvik Nábělek
MUDr. Jana Vránová
MUDr. Natália Kaščáková
 

dozorná rada

MUDr. Silvia Bogyaiová

 


Akcie

Jarná vedecko-pracovná schôdza Psychoterapeutickej sekcie SPsS SLS

3.5.2016, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Terapeutické postupy v psychiatrických stacionároch.

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Zuzana Janíková, primár Psychiatrického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš, janikova@nsplm.sk.

 

Jesenná vedecko-pracovná schôdza Psychoterapeutickej sekcie SPsS SLS

8.11.2016, Trnava

Hlavná téma podujatia: Terapeutické postupy v psychiatrických stacionároch.

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS.

Kontaktná osoba: MUDr. Zuzana Janíková, primár Psychiatrického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš, janikova@nsplm.sk.


Predsedovia Psychoterapeutickej sekcie

2007 – 2013     MUDr. Jana Vránová

od 08.10.2015  MUDr. Zuzana Janíková


posledné voľby: 08.10.2015