Sekcia biologickej psychiatrie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie biologickej psychiatrie SPsS SLS

predseda:

 

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

 


vedecký sekretár

 
MUDr. Igor Riečanský, PhD.

 


členovia:

 
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.  
MUDr. Eva Pálová, PhD.
MUDr. Zuzana Lajčiaková  

 

   

dozorná rada:

 
MUDr. Michal Patarák, PhD.  
MUDr. Ján Dúžek
MUDr. Marianna Koníková
 
 

Akcie

VI. Konferencia biologickej psychiatrie

15.-17.6.2017, Piešťany

 
13th WORLD CONGRESS OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY
Denmark, Copenhagen, 18 - 22 June 2017
 
http://www.wfsbp-congress.org/home.html
 

V. Konferencia o biologickej psychiatrii
Suplementum abstraktov z V. Konferencie o biologickej psychiatrii (.pdf dokument)
11–13. júna 2015, Piešťany

President¹s Message:
Reflecting on the past and preparing the future of WFSBP
.pdf dokument na stiahnutie
 
WFSBP Educational Grant

Dokument na stiahnutie TU

XVI. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí
3. – 6. června 2015, Luhačovice
Info TU


Predsedovia Sekcie biologickej psychiatrie

od 2010   MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.


posledné voľby: 14.04.2016

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie