Sekcia drogových závislostí

!POZOR!

Pokyny pre priame voľby do výboru a do dozornej rady Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti nájdete TU.

 

Členovia výboru a dozornej rady

Výbor
predseda:

MUDr. Miroslav Grohol

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
miro.grohol@gmail.com


zástupca predsedu:

MUDr. Boris Bodnár, MBA

CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice
bodnarb@centrum.sk


vedecký sekretár:

MUDr. Michal Patarák, PhD.

II. Psychiatrická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

patarakmichal@gmail.com


členovia:

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava

okruhlica@cpldz.sk

 

MUDr. Michal Turček, PhD.

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

michal.turcek@gmail.com

 


Dozorná rada
predseda:

MUDr. Eduard Višňovský

ADDICT spol s r.o., Krčméryho 843/14, 94901 Nitra
eduard.visnovsky@post.sk

členovia:

Mgr. Peter Knapík
ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA, Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
MUDr. Martin Somora
CPLDZ, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady 10/2018 - 10/2022


Predsedovia Sekcie drogových závislostí:
1995 – 2004    prof. MUDr.Novotný Vladimír, CSc.

2004 – 2005    MUDr. Mária Martinove, PhD.

2006 – 2014    MUDr. Eduard Višňovský
od 11/2014      MUDr. Miroslav Grohol

Akcie
28.9.–30.9.2018, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Tradícia a inovácia v domácej adiktológii
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

12. slovenská a 56. československá AT konferencia
30.9.-2.10.2016, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach (9. Bojnická AT konferencia)
2.–4. október 2015, Bojnice
Hlavné témy:
  1. 1. Akútne intoxikácie v psychiatrii
  2. 2. Adherencia v liečbe závislostí
  3. 3. Nové drogy a nové závislosti a Varia
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Dni Prof. Vladimíra Novotného (10. Bojnická AT konferencia)
29.9.-1.10.2017, Bojnice
Hlavné témy: 
1. Nové témy v závislostiach
2. Výkony a štandardné postupy v adiktológii
3. Spoluzávislosť
Finálny program podujatia na stiahnutie tu
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

posledné voľby: september 2018
 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie