Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

Výbor

predseda:

MUDr. Mária Matisová (e-mail: maria.matisova0408@gmail.com), Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

vedecký sekretár:

MUDr. Matúš Virčík

 

členovia:

MUDr. Miroslava Palušná

MUDr. Zuzana Repková

MUDr. Vanda Valkučáková

 

Dozorná rada:

predsedkyňa:

MUDr. Veronika Režnáková (e-mail: veronika.reznakova@gmail.com), Centrum Memory Bratislava

 

členovia:

MUDr. René Pospíšil

MUDr. Silvia Žofčáková

 

Poradný výbor sekcie:

MUDr. Mária Králová, CSc.

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

 

Čestný predseda sekcie: MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

 

Predsedovia Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

2008 – 2011   MUDr. René Pospíšil

2011 – 2015   MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

2015 – 2017   MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

2017 –  2020  MUDr. Mária Matisová

od 2020         MUDr. Mária Matisová


Akcie

Dni profesora Matulaya, 2.-3.12.2016, Pezinok


volebné obdobie: 1.1.2020 - 31.12.2023