Sekcia sociálnej psychiatrie

Členovia Výboru a dozornej rady Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Predseda:

MUDr. Matúš Virčík, Psychiatrická nemocnica Michalovce (e‑mail: vircikmatus@gmail.com)

Podpredseda:

MUDr. Marek Zelman, Psychiatrická nemocnica Hronovce (e‑mail: mzelman@gmail.com)

 

Členovia:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD., Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Eva Janíková, Psychiatrická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava

Dozorná rada:

MUDr. Barbora Vašečková, Psychiatrická ambulancia Milosrdní bratia, Bratislava

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Boris Bodnár, CPLDZ Košice

 

Volebné obdobie: 1.1.2020 - 31.12.2023


Akcie

Vedecko-pracovná schôdza Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

nekoná sa


Predsedovia Sekcie sociálnej psychiatrie

2008 – 2011   MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

2011 – 2014   MUDr. Marek Zelman

2015 – 2019   MUDr. Marek Zelman

2020 - trvá     MUDr. Matúš Virčík


posledné voľby: 1/2020