Sexuologická sekcia

Prezídium SLS na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 schválilo žiadosť Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o vytvorenie Sexuologickej sekcie.

V prípade Vášho záujmu o členstvo v tejto novej sekcii, zašlite Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie Vášho členstva. Ak nie ste členom SPsS SLS, je potrebné, aby ste najskôr vyplnili prihlášku za riadneho člena, v ktorej súčasne uvediete aj záujem o členstvo v Sexuologickej sekcii. Všetky tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk.

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).


 Voľby do výboru a dozornej rady Sexuologickej sekcie SPsS a SLS

Vážení členovia Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Sexuologickej sekcie vyhlásil korešpondečné voľby do výboru a dozornej rady Sexuologickej sekcie na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (od 15.11.2022 do 14.11.2026). Za tým účelom bola zvolená trojčlenná volebná komisia: MUDr. Oľga Jamborová, RNDr. Mgr. Dušan Kešický, PhD., MUDr. Martin Vančo.

Vyplnený hlasovací lístok vložte do priloženej obálky so spätnou adresou a označením "Voľby do Sexuologickej sekcie." Zalepenú obálku zašlite na adresu:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3
813 22 Bratislava
 

najneskôr do 09.11.2022 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Zoznam členov Sexuologickej sekcie SPsS SLS nájdete TU.


Členovia výboru a dozornej rady Sexuologickej sekcie

volebné obdobie: 10/2018 - 10/2022

 

Výbor

MUDr. Barbora Vašečková, PhD., Psychiatrická ambulancia, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava (mail: vaseckova@gmail.com)

predseda

 

MUDr. Dana Šedivá, Trnava (mail: dana.sediva@gmail.com)

podpredseda

 

PhDr. Katarína Jandová, PhD., Bratislava (mail: katarina.jandova@kr.unb.sk)

vedecký sekretár

 

členovia:

MUDr. Ivan André, PhD., Bratislava

MUDr. Oľga Jamborová, Bratislava

 

Dozorná rada

Mgr. Jana Štefániková, PhD., Bratislava (mail: stefanikova.jana@gmail.com)

predseda

 

členovia:

RNDr. Mgr. Dušan Kešický, PhD., Bratislava

MUDr. Michal Patarák, PhD., Banská Bystrica

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie