Česká a Slovenská psychiatrie

Výbor SPsS SLS sa rozhodol, že časopisom spoločnosti je periodikum Česká a slovenská psychiatrie.

Pre členov SPsS SLS ponúkame redukciu predplatného o 50% (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2022.

 

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

 

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Povzbudzujeme členov spoločnosti k publikovaniu svojich príspevkov v tomto časopise a dávame do pozornosti pozitíva ako sú:

  • možnosť publikovať v slovenskom jazyku,
  • redakčná rada časopisu ponúka tutoriál pri publikovaní (aj pre neskúsených autorov),
  • časopis je indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Psyc INFO a excerpovaný v Bibliographia medica Čechoslovaca.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie