Členstvo v SPS SLS

OSOBNÉ ČLENSTVO - FO

Výhody členstva v SPsS SLS

 • možnosť aktívneho zapojenia sa do rozvoja psychiatrie a zdravotníctva na Slovensku
 • aktívna participácia na tvorbe reformy psychiatrickej starostlivosti a koncepcie odboru Psychiatria
 • podpora kontinuálneho – ďalšieho sústavného vzdelávania členov SPsS SLS
 • redukovanie registračného príspevku na podujatia organizované SPsS SLS
 • možnosť požiadať o finančný grant a ďalšie podporné aktivity SPsS SLS
 • možnosť požiadať o zvýhodnené predplatné časopisu Česká a Slovenská psychiatrie
 • možnosť požiadať o podporu vlastného výskumu formou zaslania hromadného dotazníka členom SPsS SLS (ide o nefinančný grant SPsS SLS, preto sa od autora vyžaduje túto skutočnosť uviesť pri akejkoľvek prezentácii výsledkov výskumu a oznámiť ju aj výboru SPsS SLS)
 • prístup k aktuálnym informáciám o dianí v SPsS SLS
 • možnosť iniciovať alebo sa zapojiť do diskusného fóra na aktuálne témy
 • zasielanie informácií o dianí v SPsS SLS do vlastnej mailovej schránky

Výška členského príspevku

 • členský príspevok člena SPsS SLS: 50 €/rok (z toho 34 € pripadá SPsS, zvyšok SLS)
 • členský príspevok člena sekcie SPsS SLS na 5 €/rok
 • výnimky: nepracujúci dôchodcovia, čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky a študenti - členské príspevky zostávajú nezmenené

V prípade, že nemáte zaplatený členský príspevok, nemôžete ďalej využívať výhody svojho členstva (napr. redukcia konferenčných poplatkov, prihlásenie sa do zamknutej časti webovej stránky, nebudú Vám zasielané ani mailové informácie a výzvy, atď.).

Pokiaľ nemáte k dispozícii šek pre realizáciu platby, prosíme, aby ste sa obrátili mailom na Oddelenie členskej evidencie SLS (clenska@sls.sk), ktoré Vám oznámi náležitosti platby (číslo účtu, variabilný symbol) a súčasne preverí či disponuje Vašou správnou korešpondenčnou adresou.

 

Ako sa prihlásiť, prípadne rozšíriť / ukončiť svoje členstvo?

V prípade záujmu stať sa členom SPsS SLS alebo jej Sekcie, resp. toto členstvo ukončiť, zašlite Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie / ukončenie členstva.

prihláška za riadneho člena SPsS SLS (tlačivá sú dostupné aj na webovej stránke SLS www.sls.sk).

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať mailom: 

Dana Lasičková, e-mail: dana.lasickova@gmail.com


PRIDRUŽENÉ ČLENSTVO V SPsS

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam, ktoré pôsobia v oblasti duševného zdravia, pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS SLS.

 

V prípade záujm nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.

 

Výhody pridruženého členstva:

 • úzka spolupráca so SPsS
 • členstvo v OPS SPsS, ktoré pracujú na riečšení aktuálnych tém
 • aktívna participácia na tvorbe reformy psychiatrickej starostlivosti
 • redukovanie registračného príspevku na podujatia organizované SPsS SLS
 • prístup k aktuálnym informáciám o dianí v SPsS SLS
 • možnosť zapojiť sa do diskusného fóra na aktuálne témy
 • zasielanie informácií o dianí v SPsS SLS do mailovej schránky

Pridružení členovia SPsS: