Dokumenty

Národný program duševného zdravia MZ SR

Rada duševného zdravia v roku 2021 ukončila svoju činnosť. Išlo o poradný orgán ministra zdravotníctva (medzirezortným a medzisektorovým zastúpením), ktorý koordioval a spolupracoval pri tvorbe úloh Národného programu duševného zdravia

Dňa 24.2.2021 vznikla Rada vlády SR pre duševné zdravie. Slovenská psychiatrická spoločnosť v nej má svoje zastúpenie ako riadny člen, zastupovať ju bude prezident spoločnosti. Viac informácií je dostupných na webovej stránke MZ SR. RVDZ pripravuje nové znenie Národného programu duševného zdravia.