Odborné pracovné skupiny pre tvorbu Zoznamu zdravotných výkonov

Odborné pracovné skupiny pre tvorbu Zoznamu zdravotných výkonov

Výbor SPsS SLS nominoval členov Odborných pracovných skupín pre psychiatriu a psychoterapiu, ktoré majú pracovať ako poradný orgán pre Komisiu pre zdravotné výkony pri tvorbe Zoznamu zdravotných výkonov (starší názov Katalóg výkonov). Po schvaľovaní členstva MZ SR sa členmi OPS stali:

pre psychiatriu: Dr. Dúžek - predseda (jan.duzek@gmail.com), Dr. André – zástupca predsedu, členovia: Dr. Bodnár, Dr. Grešková, Dr. Fabišíková, Dr. Rosenbergerová, Dr. Guttenová

pre psychoterapiu: Dr. Vránová – predsedníčka (spirare@stonline.sk), Dr. E. Janíková – zástupca predsedu, členovia: Dr. Imrišková, Dr. Jachymovičová, Dr. Knížat