ŠDTP a Program prevencie

Link na ŠDTP schválené MZ SR

 

OPS pre odbor psychiatria:

aktuálne

OPS multidisciplinárna - sexuológia

 • predseda: doc. MUDr. Ľ. Izáková, PhD.
 • členovia: MUDr. Igor Bartl, MUDr. Oľga Jamborová, MUDr. Iveta Kalafutová, doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., PhDr. Robert Máthé, PhD., MUDr. Michal Patarák, PhD., Mgr. Jana Štefániková, PhD., MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

 

OPS psychiatria 2

 • predseda: Dr. Breznoščáková
 • členovia: doc. Ondrejka, Dr. Dúžek, Dr. Králová, doc. Izáková, Dr. Vašečková, Dr. Vašečková, Dr. Zelman

OPS medicína drogových závislostí

 • predseda: Dr. Okruhlica
 • členovia: Dr. Bodnár, Dr. Grohol, Dr. Kamendy, Dr. Somora, Dr. Turček, Dr. Višňovský

OPS detská psychiatria

 

v predchádzajúcich etapách

1. a 2. etapa: F2x.y, F4x.y

 • predseda: doc. Ivan Dóci (hl. odborník MZ SR pre psychiatriu)
 • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
 • tajomník: Dr. Breznoščáková
 • členovia: Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Jana Grešková, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Lívia Vavrušová, Dr. Marek Zelman

3. a 4. etapa: F0x.y

 • predseda: Dr. Breznoščáková
 • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
 • členovia: Dr. Ivan André, Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Milana Kovaničová, Dr. Mária Králová, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Marek Zelman

 

OPS pre preventívne postupy duševných porúch

nominovaní:

Dr. Breznoščáková, doc. Izáková, Dr. Rosenbergerová (post predsedu)

Dr. Dragašek, Dr. Králová, Dr. Valkučáková (psychiatria)

Dr. Hrtánek (pedopsychiatria)

Dr. Turček, Dr. Kamendy (medicína drogových závislostí)

Dr. Jandová, Dr. Nôtová (psychológia)

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie