Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Slovenská psychiatrická spoločnosť rozvíja spoluprácu s pacientskymi organizáciami.

Zorganizovali sme podujatia, na ktorých sme sa zaoberali aktuálnymi témami, týkajúcimi sa odbornej spoločnosti a pacientskych organizácií, pretože v centre našej vzájomnej pozornosti stojí PACIENT:

 

Odborný okrúhly stôl "Budúcnosť liečby psychóz na Slovensku", 20.10.2017 - počas 17. Česko-slovenského psychiatrického zjazdu v Bratislave


Okrúhly stôl k workshopu pre pacientske organizácie, 29.05.2018, Bratislava


Workshop "Ako bojovať so stigmou duševných ochorení", 22.06.2018 - počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu v Žiline - program podujatia

Počas workshopu zúčastnené pacientske organizácie sformulovali Memorandum, ktoré zaslali ministerke zdravotníctva, doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD.


Workshop "Ako sa zlepšovať vo finančnom a strategickom plánovaní?", 24.10.2018, Bratislava - program podujatia

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie