Zaujímavé stránky

Zaujímavé stránky

Dôležité:

Ďalšie:

Psychiatrické zariadenia v Čechách a na Slovensku

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
http://www.medik.sk/psychiatry/

Ženské oddelenie PN Pezinok
http://www.home.sk/www/psychiatry/psychiatria.htm

Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK Praha
http://www.lf2.cuni.cz/iso/projekty/carol97/u37.htm

Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/pk/default.htm

Psychiatrická klinika Hradec Králové
http://www.lfhk.cuni.cz/psych/

Psychiatrická klinika LF MU Brno
http://www.med.muni.cz/psych/psychc.html

Psychiatrická klinika LF MU Brno (2)
http://www.muni.cz/med/structure/110222.html

Psychiatrická Léčebna v Kroměříži
http://www.plkm.cz/

Psychiatrické oddělení České Budějovice
http://www.nemcb.cz/cgi-bin/toCP1250/0600/home.html

Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě
http://www.fnspo.cz/k/psy/index.html


Psychiatrické organizácie

Slovenská zdravotnícka univerzita
http://www.szu.sk

Psychiatrické centrum Praha
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/

Spoločnosť pre biologickú psychiatriu
http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/sbp/odkazy.htm

Academy of Psychosomatic Medicine
http://www.apm.org/

American Academy of Addiction Psychiatry
http://members.aol.com/addicpsych/private/homepage.htm

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
http://www.aacap.org/

American Association for Geriatric Psychiatry
http://www.aagpgpa.org/

American Association of Community Psychiatrists
http://www.comm.psych.pitt.edu/

American Neuropsychiatric Association
http://www.neuropsychiatry.com/ANPA/index.html

American Psychiatric Association
http://www.psych.org/

Other Psychiatric Associations
http://www.psych.org/other_orgs/other_psych.html

American Psychoanalytic Association
http://apsa.org/

American Psychological Association
http://www.apa.org/

American Psychological Society
http://www.psychologicalscience.org/

Behavioral HealthCare Meetings, Organizations and Resources
http://www.umdnj.edu/psyevnts/psyjumps.html

 Česká neuropsychofarmakologická společnosť
www.cnps.cz

Dr. Ivan's Depression Central
http://www.psycom.net/depression.central.html

Health Informatics sites & Companies
http://www.ex.ac.uk/cimh/ssites.htm

Liga za duševné zdravie - internetové poradenstvo
psycholog@dusevnez.sk

Mental Health Net
http://www.mhnet.org/

Mental Health Resources
http://www.hsls.pitt.edu/intres/mental/mhr.html

Obsessive Compulsive Disorder Resource Center
http://www.ocdresource.com/

The Academy of Organizational and Occupational Psychiatry
http://www.mcn.com/aoop.htm

The American Board of Psychiatry and Neurology
http://www.abpn.com/

Vyhľadávanie na báze MEDLINE

MEDLINE Basic Search na HealthGate.com
http://www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml

U.S. National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

BIOMEDNET.com
http://www.bmn.com/  - treba sa registrovať (bezplatne)

Medscape
http://www.medscape.com/  - treba sa registrovať (bezplatne)

Psychiatrické časopisy a vydavateľstvá, internetové noviny

Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov
http://www.psychiatra-casopis.sk

Česká a slovenská psychiatrie
http://www.clsjep.cz/nts/casop/psychiatrie/psychiatrie.htm

Časopis Psychiatrie
http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/Index.htm

Archives of General Psychiatry
http://archpsyc.ama-assn.org/

The American Journal of Psychiatry
http://www.appi.org/ajp/ajptoc.html

Current Opinion in Psychiatry
http://www.lww.com/cgi-bin/wwonline.storefront/994450803/Product/View/0951-7367

The British Journal of Psychiatry
http://www.rcpsych.ac.uk/pub/bjp.htm

Journal of Clinical Psychopharmacology
http://lww.com/cgi-bin/wwonline.storefront/1089948584/Product/View/0271&2D0749

Psychiatric Journals, Articles and Clinical Reviews by MedNets
http://www.mednets.com/psychiacjournals.htm

American Psychiatric Press, Inc.
http://www.appi.org/

Academic Psychiatry Online
http://ap.psychiatryonline.org/

Psychiatric Times
http://www.mhsource.com/psychiatrictimes.html

PsychNews International
http://www.mhnet.org/pni/

Nakladatelství Portál
http://www.portal.cz/

Vydavateľstvo Grada
http://www.grada.sk/

I-psychológia
http://www.i-psychologia.sk

Psychoterapeutický časopis IPF (Medzinárodná federácia pre psychoterapiu)
http://www.ifp.name/newsletter.htm

Psychiatria ako rubrika najväčších internetových katalógov

AltaVista - Psychiatry directory
http://dir.altavista.com/Top/Health/Medicine/Medical_Specialties/Psychiatry

Lycos - Psychiatry directory
http://dir.lycos.com/Health/Medicine/Medical_Specialties/Psychiatry/

Yahoo! - Psychiatry directory
http://dir.yahoo.com/health/medicine/psychiatry/

Mental Health InfoSource
http://www.mhsource.com/

Nezaradené (nie však nezaujimavé)

Európsku komisiu - Sekcia psychiatrie
www.uemspsychiatry.org

Stránky venované biologickej psychiatrii
http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/default.htm - obľúbená stránka jedného z autorov

Psychopharmacology Tips
http://uhs.bsd.uchicago.edu/~bhsiung/tips/tips.html - obľúbená stránka jedného z autorov

Alzheimerova choroba - o nemoci
http://www.alzheimer.cz/nemoc.htm

Freudian Links - Linky na internetové stránky súvisiace s Freudom
http://www.mii.kurume-u.ac.jp/~leuers/Freud.htm

Chat s pacientami psychiatrickej liečebne
http://www.gvid.cz/~pnajvar/psycho/

Psychiatrienetz
http://www.psychiatrie.de/

Psychiatry On-Line - International Forum for Psychiatry Key Information
http://www.priory.co.uk/psych.htm

Špeciálna psychiatria
http://www.geocities.com/pluton_108/deprese.html

Antipsychiatrická stránka
http://www.identity.cz/bezpsychiatrie/

The Antipsychiatry Coalition
http://www.antipsychiatry.org/

PROPSY - První Český psychologický časopis v Internetu
http://www.cuni.cz/propsy/