Vitajte na Psychiatry.sk!

Slovenská psychiatrická spoločnosť ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti je občianskym združením, ktoré je v prvom rade dobrovoľnou a politicky nezávislou organizáciou, združujúcou medicínskych odborníkov z najmä radov psychiatrov a príbuzných odborov.

V súčasnosti združuje takmer 550 členov a tvorí ju 11 odborných sekcií.

VIAC

Aktuality

13.-15. jún 2024, Doubletree by Hilton, Košice

27.05.
2024

Výbor SPsS SLS vyzýva členov Spoločnosti k predkladaniu nominácií na Cenu SPsS SLS za publikačnú činnosť za práce publikované v r. 2023.

Vyhlásenie Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti po zrušení Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Výsledky retrospektívnej observačnej štúdie, vykonanej v 3 škandinávskych krajinách, naznačujú zvýšené riziko neurovývinových porúch (neurodevelopmental disorders, NDD) u detí (vo veku 0 až 11 rokov) narodených mužom, ktorí sa liečili valproátom v monoterapii 3 mesiace pred počatím v porovnaní s deťmi narodenými mužom liečeným lamotrigínom alebo levetiracetamom v monoterapii. Vzhľadom na obmedzenia štúdie je toto riziko možné, ale nie potvrdené.

VŠETKY AKTUALITY