Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

15.12.
2018

Resocializačný program pre plnotelé fyzické osoby - zmena legislatívy od 1.1.2019

Vážení členovia SPsS,

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny nás oslovilo so žiadosťou o spoluprácu v súvislosti so zmenou legislatívy, ktorá sa týka resocializačného programu pre plnoleté fyzické osoby ako súčasti liečby drogovej závislosti a nadodúda účinnosť 1.1.2019.

Bližšie informácie nájdete v časti stránky "Fórum" a jej podstránky "Novinky".