Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

03.07.
2022

Poďakovanie novozvoleného prezidenta SPsS SLS

Milé kolegyne a milí kolegovia!

Na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde som bol zvolený za prezidenta Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, čo som prijal s bázňou a chvením. Veľmi pekne ďakujem všetkým hlasujúcim za dôveru, ktorú sa budem snažiť aj naďalej vzbudzovať a nesklamať. Pre mňa osobne je to ťažká úloha. Našťastie má každé "ty" nejaké "my" a každé "my" nejaké "ty", takže sme to my, novozvolený Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, ktorý čaká veľa práce. Už teraz vás všetkých prosíme o podporu! Túžime nadviazať na to, čo sa pre budúcnosť nášho nádherného odboru, ktorý sa dotýka priamo ľudských duší, urobilo v minulosti. Prevzatie pochodne a kontinuita sú pre nás nesmierne dôležité. Gratulujem členom nového výboru a dozornej rady k zvoleniu a prijatiu veľkého záväzku a srdečne pozdravujem všetkých, ktorí spolu vytvárajú našu odbornú spoločnosť!

 

Váš Michal Patarák