Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

14.11.
2022

List prezidenta EPA - kľúčové odkazy z okrúhleho stola pre ministra zdravotníctva SR

Vážení členovia SPsS,
 
22. júna 2022, ešte pred začiatkom XV. Slovenského psychiatrického zjazdu, sa v Hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava uskutočnil WPA – EPA – SPsS okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnili viacerí členovia expertnej odbornej skupiny WPA – EPA – SPsS, osobnosti svetovej psychiatrie: prof. Afzal Javed, prezident World Psychiatric Association (WPA), prof. Peter Falkai, prezident European Psychiatric Association (EPA), prof. Danuta Wasserman, budúca prezidentka WPA a bývalá prezidentka EPA, Dr. Julian Beezhold, vedecký sekretár EPA a prof. Norman Sartorius (bývalý prezident WPA a EPA, bývalý predseda Sekcie duševného zdravia WHO). Expertná skupina vznikla na jar 2021 ako poradný orgán výboru SPsS s cieľom napomôcť reforme psychiatrickej starostlivosti na Slovensku.
 
V máji 2021 pre MZ SR formulovala odporúčania, týkajúce sa psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Pracovala z dôvodu pandémie online. Na formuláciu presnejších odporúčaní však zahraničným členom expertnej skupiny chýbal osobný kontakt so Slovenskom. V júni 2022 už epidemiologické opatrenia umožnili osobné stretnutie, počas ktorého navštívili nielen psychiatrické ústavné zariadenia, ale užili si aj atmosféru bežnej komunity. Diskusia okolo okrúhleho stola so zástupcami výboru SPsS, zástupcami MZ SR a ďalšími odborníkmi z oblasti duševného zdravia bola o to adresnejšia a produktívna. Hoci jej hlavnou témou bolo „Vzdelávanie odborníkov v oblasti duševného zdravia pre komunitnú psychiatriu (v oblasti psychiatrie, psychológie, psychoterapie, pre multidisciplinárne tímy v komunitnej psychiatrii)“, diskusia sa rozbehla všetkými reformnými smermi.
 
Jedným z jeho výstupov, ktorý je potrebné spomenúť, bolo, že po predstavení publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti v SR členom okrúhleho stola, prezident EPA prof. Falkai navrhol zabezpečiť preklad publikácie do anglického jazyka, aby sa stala príkladom pre reformné aktivity v členských krajinách (publikácia v SJ, publikácia v AJ).
 
Druhým, rovnako významným výstupom je formulácia kľúčových odkazov z okrúhleho stola pre ministra zdravotníctva, ktoré Vám ponúkame (originál v AJ).
 
Expertná odborná skupina WPA – EPA – SPsS naďalej pokračuje v aktivitách na reforme psychiatrickej starostlivosti. Pre SPsS predstavuje dôležitý kompas a garanciu plánovaných krokov.
 
S pozdravom,
Ľubomíra Izáková
predseda OPS pre reformu