Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Nové koncepcie v odboroch psychiatrickej starostlivosti

Oddelenie MPPS MZ SR vytvára pracovnú skupinu a pozýva poskytovateľov ÚZS k spolupráci na príprave realizácie humanizácie ÚZS pri plnení Plánu obnovy a odolnosti.

06.02.
2023

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, 1.1.2022

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria, 1.3.2022

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína závislostí, 18.5.2022

Koncepcia humanizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, 22.3.2022.

Oddelenie MPPS MZ SR vytvára pracovnú skupinu a pozýva poskytovateľov ÚZS k spolupráci na príprave realizácie humanizácie ÚZS pri plnení Plánu obnovy a odolnosti. V prípade záujmu zašlite mail na adresy: katarina.kohylova@health.gov.sk 
alebo zuzana.kuranova@health.gov.sk.

Všetkým členom SPsS, ktorí sa podieľali na príprave a pripomienkovaní koncepcií ďakujeme!