Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Webináre pre zdravotníkov pre pomoc utečencom

06.02.
2023

Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Emergencieshttps://openwho.org/courses/mental-health-and-psychosocial-support-in-emergencies/

Ensuring Quality in Psychological Support (EQUIP) platform for trainers and supervisors (kurz zameraný na praktické zručnosti): https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-and-unicef-release-equip-a-new-platform-to-increase-quality-of-psychological-support#.YkVqNsWmIJw.linkedin

Webináre organizované Európskou psychiatrickou asociáciou "HELP FOR HELPERS": záujemcovia, ktorí sú ochotní podieľať sa na preklade vytvoreného nástroja pomoci do slovenčiny, prihláste sa mailom: vybor.psychiatry@gmail.com. Webináre HELP THE HELPERS v anglickom jazyku.