Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Podpis rámcovej dohody o spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže

Slovenská psychiatrická spoločnosť - Slovenská lekárska spoločnosť - Zbor väzenskej a justičnej stráže podpísali Rámcovú dohodu o spoluprácii

06.02.
2023

Slovenská psychiatrická spoločnosť - Slovenská lekárska spoločnosť - Zbor väzenskej a justičnej stráže podpísali Rámcovú dohodu o spolupráci predovšetkým v oblasti psychiatrie, konkrétne v suicidológii, v záujme znižovania výskytu samovražednosti v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby, 9.6.2022.