Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Pinelove dni spojené s konferenciou sociálnej psychiatrie

18.5.2023-19.5.2023, Hronovce

10.03.
2023

Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS SLS
Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

v spolupráci s No More Stigma n.o., Psychiatrickou nemocnicou Hronovce, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov pozývajú na podujatie:

Pinelove dni spojené s konferenciou sociálnej psychiatrie (realizované spolu s Psychoterapetickou sekciou)

Téma: Komunitná psychiatria a novinky v oblasti denných psychiatrických stacionárov

Miesto konania: areál Psychiatrickej nemocnice Hronovce

Dátum: 18. – 19. máj 2023

Veľmi radi by sme Vás pozvali na podujatie venované komunitnej psychiatrii a denným psychiatrickým stacionárom. Budete mať možnosť sa dozvedieť o zmenách a novinkách v tejto oblasti za posledné obdobie. Zúčastniť sa budete môcť aj veľmi zaujímavých workshopov zameraných na psychiatrickú a celkovú psychosociálnu rehabilitáciu, ďalej podporované bývanie a zamestnávanie ako veľmi dôležitú súčasť celkového liečebné procesu v rámci funkčnej remisie.

PROGRAM PODUJATIA NÁJDETE TU.

Prihlasovanie na pasívnu účasť do 18.05.2023 prostredníctvom tohto linku: https://forms.gle/vPvT1b8xvj4GaHrV7

Sprístupnené bude prihlasovanie na pasívnu účasť aj počas trvania podujatia.
Kontakt pre Pinelove hry pre pacientov z psychiatrických nemocníc a liečební v piatok 19.5.:
PhDr. Daniela Takácsová, daniela.takacsova@pnh.sk, Tel: 036/ 75 77 272

Cena registrácie na 18.5.2023 je 15 eur.
Cena registrácie na 19.5.2023 je 15 eur.
Cena registrácie na celé podujatie od 18.5.-19.5.2023 je 21eur.
V cene je započítaný obed a občerstvenie.

Registráciu je možné uhradiť na účet alebo priamo počas podujatia.

SK08 8330 0000 0025 0195 1989
(do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a ako variabilný symbol dátum narodenia)

Ubytovanie:

V prípade záujmu - odporučené ubytovanie cca 6 km od miesta konania. Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne – prosím pri objednávaní uviesť, že ide o účastníka konferencie.

Penzión Eden - Poštová 20, 937 01 Želiezovce (http://www.pensioneden.sk/)
Kontakt: Tel.: +421 905 703 521, Email: info@pensioneden.sk

Podujatie bude kreditované v systéme CME, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov.