Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Udelenie bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti

Dňa 20.10.2023 bola počas XIV. Lábadyho sexuologických dní vedúcimi predstaviteľmi Slovenskej sexuologickej spoločnosti slávnostne odovzdaná bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti propter merita.

30.10.
2023

Dňa 20.10.2023 bola počas XIV. Lábadyho sexuologických dní MUDr. Barbore Vašečkovej, PhD., členke dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, predsedníčke Sexuologickej sekcie SPsS a členke Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS vedúcimi predstaviteľmi Slovenskej sexuologickej spoločnosti slávnostne odovzdaná bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti propter merita.

Bronzová medaila jej bola udelená za jej bohatú prednáškovú, publikačnú, vedeckú a organizačnú činnosť, za prípravu a založenie katedry sexuológie v pôsobnosti SZU, prípravu a aktívnu pedagogickú činnosť v rámci PVP LF UK – Lekárska sexuológia a prácu na Štandardnom postupe pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti sa pripája ku gratuláciám za toto významné ocenenie.