Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

28.11.
2023

Varovná hláška pri predpisovaní vortioxetínu

Pri predpisovaní vortioxetínu ako liečiva druhej línie sa Vám môže zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera objavovať varovná hláška, že pacient nemal v sledovanom období predpísané iné antidepresívum.

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Pri predpisovaní vortioxetínu ako liečiva druhej línie sa Vám môže zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera objavovať varovná hláška, že pacient nemal v sledovanom období predpísané iné antidepresívum.

Liečba vortioxetínom je zdravotnou poisťovňou hradená pri liečbe depresívnych epizód a recidivujúcih depresívnych porúch u dospelých, ak je použitá ako druhá voľba po nedostatočnom efekte iniciálnej terapie. Varovná hláška sa však môže objaviť aj v prípade, že pacient iné antidepresívum v minulosti užíval a táto skutočnosť je zapísaná v jeho zdravotnej dokumentácii. Ak teda ide o takýto prípad, využite tzv. „vynútený zápis“, ktorý by mal byť súčasťou všetkých softvérov.

Vo vynútenom zápise je potrebné do odôvodnenia napísať, že daný pacient bol nastavený na iné antidepresívum, ktoré bolo použité v prvej línii. Zdravotná poisťovňa bude takéto odôvodnenie rešpektovať a pacient si nemusí liek hradiť v plnej sume.

Výbor SPsS SLS