Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Cenu Inakosti 2023

Cenu Inakosti 2023 za počin roka získala pracovná skupina, ktorej súčasťou boli aj viacerí členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

14.12.
2023

Iniciatíva Inakosť 14. decembra 2023 už štvrtýkrát ocenila osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí.

Za rok 2023 bol v tejto kategórii ocenený Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Zaslúžil sa oň autorský kolektív štandardného postupu, ktorý bol schválený odbornou komisiou a
podpísaný ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským v marci 2023. Postup bol vypracovaný na základe akútnej potreby vychádzajúcej od odbornej medicínskej obce, ako aj samotných transrodových ľudí, a štandardizoval diagnostický a terapeutický postup medicínsky asistovanej tranzície a tým zvýšil dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí na Slovensku. Autorský kolektív štandardného postupu tvorili: doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Igor Bartl, MUDr. Oľga Jamborová, MUDr. Iveta Kalafutová, doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., PhDr. Robert Máthé, PhD., MUDr. Michal Patarák, PhD., Mgr. Jana Štefániková, PhD. a MUDr. Barbora Vašečková, PhD.