Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Salzburské OMI semináre pre lekárov

Upozorňujeme na možnosť príjemnej vzdelávacej akcie v oblasti psychiatrie - Salzburg medical seminars. Ponuka je určená pre mladších kolegov (vekový limit 45 rokov), pričom vybraný záujemca má hradený celý týždňový pobyt (okrem cesty do Salzburgu). Venujte prosím pozornosť časovému limitu na prihlásenie do 31.1.2024.

12.01.
2024

Vážení kolegovia,

upozorňujeme na možnosť príjemnej vzdelávacej akcie v oblasti psychiatrie - Salzburg medical seminars. Ponuka je určená pre mladších kolegov (vekový limit 45 rokov), pričom vybraný záujemca má hradený celý týždňový pobyt (okrem cesty do Salzburgu). Venujte prosím pozornosť časovému limitu na prihlásenie do 31.1.2024.

Bližšie informácie od organizátora:

SALZBURSKÉ OMI SEMINÁRE PRE LEKÁROV

V júni – septembri 2024 sa uskutočnia semináre v nasledujúcich špecializáciách:
June 2 – 8: Global Health: Viruses, Liver and Cancers
June 9 – 15: Internal Medicine
June 16 – 22: Otology and Temporal Bone Surgery
June 23 – 29: General Pediatrics

June 30 – July 6: Cardiology

July 7 – 13: ESU Master Class in Urology
July 14 – 20: Anesthesiology and Intensive Care

August 25 – 31: Psychiatry

September 1 – 7: Infectious Diseases
September 8 – 14: Maternal and Infant Health
September 15 – 21: Behavioral Pediatrics and Child Development
September 22 – 28: Diagnostic Imaging

Predpokladom účasti na seminári je špecializácia v danom odbore, publikácie v Aj, dobrá znalosť anglického jazyka a vek do 45 rokov.

Prihláška: http://www.omc.sk/salzburg-seminars/

Uzávierka kompletných prihlášok v online databáze je 31. januára 2024.

Všetci noví uchádzači budú absolvovať aj jazykový pohovor v angličtine (pohovor je telefonicky a trvá 20 minút), zameraný na problematiku Vašej profesie. Po uzávierke prihlášok budeme ohľadom presného termínu pohovoru kontaktovať nových uchádzačov e-mailom alebo telefonicky. Je potrebné, aby sa jazykový pohovor uskutočnil najneskôr do 12. februára 2024. (Prihlášky lekárov, ktorí neabsolvujú/neabsolvovali jazykový pohovor, nebudú zaradené do výberu.)

S pozdravom

Mgr. Elena Smolinská
Open Medical Club
www.omc.sk