Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Suchý február

Heslo tohtoročnej kampane je „Suchou cestou“, na ktorej môže účastník získať veľa zážitkov aj bez alkoholu.

19.01.
2024

Milé kolegyne a kolegovia,

Od 18.1.2024 od 12:00 bude spustená kampaň Suchý február. Sekcia medicíny závislosti a Slovenská psychiatrická spoločnosť ju znovu podporujú. Záštitu nad kampaňou prevzalo aj tento rok Ministerstvo zdravotníctva SR.

Heslo tohtoročnej kampane je „Suchou cestou“, na ktorej môže účastník získať veľa zážitkov aj bez alkoholu.

Pre firmy je pripravená kampaň „Ideme príkladom“, ktorou môžu prispieť k osvete a môžu sa takto zviditeľniť. Zdielame vám linky na PRESS KIT a SOCIAL KIT pre podporu kampane (obsahujú grafiky pre posty na sociálnych sieťach, plagáty na nástenky, články, tlačová správa, tlačovú správu atď.). Použite ich pre podporu Suchého februára podľa vlastného uváženia a možností. Môžete k tomu pridať aj niečo vlastné.

Výbor SPsS SLS