Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Behaviorálna liečba tikov - CBIT

Behaviorálna liečba tikov je aktuálne podľa európskych doporučení prvá voľba liečby chronických tikových prejavov, predovšetkým u ľudí trpiacich Tourettovým syndrómom. Workshop je určený pre odborníkov z radov psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí pracujú s klientami s tikovými poruchami a majú záujem o využívanie CBIT v praxi.

01.02.
2024