Etická komisia SPsS SLS na obdobie 2022 - 2026

PREDSEDA

JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA (e‑mail: uhrin4@gmail.com)

PODPREDSEDA

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc (e‑mail: janpecenak@gmail.com)

ČLENOVIA

MUDr. Danica Caisová 

MUDr. Natália Kaščáková, PhD.

MUDr. Marcela Šoltýsová 


Predchádzajúci predsedovia:

MUDr. Michal Patarák, PhD.     (2015-2022)

Stanovy etickej komisie SLS


Stanoviská Etickej komisie:

Stanovisko EK 1

Stanovisko EK 2

Stanovisko Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k premietaniu filmu „Kto je ďalší“ maloletým divákom.