Zápisnice zasadnutia Výboru a Dozornej rady SPsS SLS 2022

Zápisnica č. 12/2022

Zápisnica č. 11/2022

Zápisnica č. 10/2022

Zápisnica č. 9/2022

Zápisnica č. 8/2022

Zápisnica č. 7/2022

zápisnice overili: Dr. B. Vašečková, Dr. J. Dragašek, Dr. I. Riečanský

Zápisnica č. 6/2022 + príloha č. 1

Zápisnica č. 5/2022

Zápisnica č. 4/2022

Zápisnica č. 3/2022

Zápisnica č. 2/2022

Zápisnica č. 1/2022

zápisnice overili: Dr. D. Breznoščáková, Dr. M. Králová